Thai Kha Le

Supervisor:  Julita Vassileva, Computer Science